کلینیک های شاهرود

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه بیمارستان فاطمیه شاهرود کلینیک عمومی خیابان ۲۲ بهمن
کلینیک تامین اجتماعی شاهرود کلینیک عمومی خیابان 22 بهمن، روبروی خیابان ابن یمین، جنب مسجد قرآن
درمانگاه بیمارستان امام حسین شاهرود کلینیک عمومی خیابان امام، انتهای ۲۸ متری ایت الله توحیدی
کلینیک رضوی شاهرود کلینیک عمومی خیابان شهید صدوقی
کلینیک فرهنگیان شاهرود شاهرود کلینیک عمومی خیابان فردوسی، خیابان شهید مصطفایی