کلینیک های سنندج

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه بعثت سنندج کلینیک عمومی بلوار شبلی
درمانگاه خیریه نیکوکاران سنندج کلینیک عمومی خیابان امام خمینی
درمانگاه حمزه سیدالشهداء سنندج کلینیک عمومی خیابان امام خمینی، روبروی مسجد جامع
درمانگاه فرهنگیان سنندج کلینیک عمومی خیابان پاسداران
کلینیک آرا سنندج کلینیک عمومی خیابان حافظ
درمانگاه شهید قاضی نیروی زمینی سپاه سنندج کلینیک عمومی خیابان شهید تعریف
کلینیک درمانگاه قدس نیروی انتظامی سنندج کلینیک عمومی خیابان فلسطین
درمانگاه شبانه روزی شرکت تعاونی ولی عصر سنندج کلینیک عمومی شهرک بهاران، میدان اصلی بهاران
درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی خانواده سنندج کلینیک تخصصی دندانپزشکی خیابان آبیدر