کلینیک های قشم

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه امام رضا قشم قشم کلینیک عمومی میدان امام قلی‌خان، جنب مجتمع تجاری سیمرغ