کلینیک های نکا

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شبکه بهداشت و درمان نکا  نکا کلینیک عمومی خیابان انقلاب، جنب کلانتری شماره 1