کلینیک های میناب

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه ولیعصر میناب میناب کلینیک عمومی بلوار آل محمد، جنب فرمانداری