کلینیک های مشهد


نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شهید رجایی مشهد کلینیک عمومی 17 شهریور - بلوار شهید صدر - نبش صدر 29 - کلینیک شهید رجایی
کلینیک آریا مشهد کلینیک عمومی آب و برق - بلوار هشت شهریور - بین 2و4 - کلینیک آریا
کلینیک قائم مشهد کلینیک عمومی آب و برق - بلوار هفت تیر - نبش هفت تیر 17 - کلینیک قائم
کلینیک خانواده مشهد کلینیک عمومی انتهای خیابان نخریسی - خیابان آقا مصطفی -  منازل سازمانی - ک...
کلینیک درمانگران حکیم مشهد کلینیک عمومی آزادشهر - بلوار امامت - بین امامت 17و 15 - کلینیک آزادشهر
کلینیک معلم مشهد کلینیک عمومی آزادشهر - بلوار معلم - بین معلم 10و8 - کاینیک معلم
کلینیک شهید چمران مشهد کلینیک عمومی بلوار وکیل آباد - بلوار معلم - بین معلم 22 و 24 - مقابل پمپ ...
کلینیک سلامت مشهد کلینیک عمومی ابوطالب - بلوار هدایت - هدایت 12 - تقاطع شفا - کلینیک سلامت
کلینیک ارمغان تندرستی مشهد کلینیک عمومی احمد آباد - خیابان رضا - نبش رضا 3 - کلینیک ارمغان تندرستی
کلینیک شفا توس مشهد کلینیک عمومی احمد آباد - خیابان قائم - نبش قایم ۱۲ - کلینیک شفا
کلینیک آفتاب مشهد کلینیک عمومی احمد آباد - بلوار بعثت - نبش طالقانی - کلینیک آفتاب
کلینیک انجمن حمایت از بیماران کلیوی مشهد کلینیک عمومی احمد آباد - خیابان قایم - نبش قایم12 - کلینیک انجمن حمایت از...
کلینیک شهرداری منطقه 1 مشهد کلینیک عمومی احمد آباد - نبش پاستور 3 - کلینیک شهرداری منطقه 1
کلینیک سبحان مشهد کلینیک عمومی احمدآباد - سی متری دوم - نبش ابوذر 4 - کلینیک سبحان
کلینیک چهارده معصوم مشهد کلینیک عمومی بلوار 22 بهمن - نبش 22 بهمن 7 (چهارراه محمدآباد) - کلینیک چه...
کلینیک زیبا شهر مشهد کلینیک عمومی بلوار آزادی - آزادی ۴۲ - پلاک ۳ - کلینیک زیبا شهر
کلینیک امام محمد باقر مشهد کلینیک عمومی بلوار ابوطالب - نبش ابوطالب 20 - کلینیک امام محمد باقر
کلینیک حافظ مشهد کلینیک عمومی بلوار ابوطالب - نبش ابوطالب ۴۹ - کلینیک حافظ
کلینیک امید شفا مشهد کلینیک عمومی بلوار اول طبرسی - نبش طبرسی ۶۲ - کلینیک امید شفا
کلینیک ایثارگران فجر مشهد کلینیک عمومی بلوار اول طبرسی - چهارراه گازشرقی - کلینیک ایثارگران فجر
کلینیک محبان الجواد مشهد کلینیک عمومی بلوار بعثت - بین بلوار رضا و بلوار ابوذر - کلینیک محبان الجو...
کلینیک حکیم توس مشهد کلینیک عمومی بلوار پیروزی - بین ۶۹و۷۱ - کلینیک حکیم توس
کلینیک کسری مشهد کلینیک عمومی بلوار پیروزی - پیروزی 46 (هاشمیه، هنرستان) - کلینیک کسری
کلینیک دیابت ایران مشهد خصوصی بلوار پیروزی - نبش پیروزی ۱۵ - کلینیک دیابت ایران
کلینیک دانش مشهد کلینیک عمومی بلوار توس - بین توس ۸۱ و ۸۳ - کلینیک دانش
کلینیک اندیشه سلامت مشهد کلینیک عمومی میدان فهمیده - بلوار توس - توس ۴۱ - بین شهید درودی ۱۱و ۹ - ک...
کلینیک فدک مشهد کلینیک عمومی بلوار توس - توس 62 - کلینیک فدک
کلینیک شفای آل یاسین مشهد کلینیک عمومی بلوار توس - توس ۷۵ - جنب داروخانه - کلینیک شفای آل یاسین
کلینیک هدایت مشهد کلینیک عمومی بلوار توس - کوی امیرالمومنین - نبش توس ۶۵ /۱۱ - کلینیک هدایت...
کلینیک نورالقائم مشهد کلینیک عمومی بلوار دوم طبرسی - بین طبرسی ۷ و ۹ - کلینیک نورالقائم