کلینیک های ماهشهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک چهارصد واحد بندر امام خمینی ماهشهر کلینیک عمومی بندر امام خمینی، منازل چهارصد دستگاه، اداره کل بنادر و کشتیر...
کلینیک حضرت رسول اکرم ماهشهر کلینیک عمومی خیابان آیت الله سعیدی، نبش چهارراه فرهنگ
کلینیک آریا ماهشهر ماهشهر کلینیک عمومی میدان امام، نبش خیابان باهنر