کلینیک های گچساران

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک مددکاری اجتماعی پردیس گچساران کلینیک عمومی خیابان امینی، جنب خشکشویی دنا
کلینیک مددکاری اجتماعی آریا گچساران کلینیک عمومی خیابان بلادیان -روبروی فرمانداری قدیم
کلینیک مددکاری اجتماعی شهید روهنده گچساران کلینیک عمومی فرمانداری قدیم، جنب اداره مسکن و شهرسازی