کلینیک های دورود

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شهدای کارگر دورود دورود کلینیک عمومی کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی