کلینیک های دامغان

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک تامین اجتماعی دامغان کلینیک عمومی خیابان امام، روبروی اداره برق
کلینیک امام حسین ۲ دامغان کلینیک عمومی محله نو، پایین تر از داروخانه مرکزی