کلینیک های بندرعباس

نام مرکز شهر نوع آدرس
پلی کلینیک تخصصی ولیعصر بندرعباس کلینیک عمومی هرمزگان، بلوار جمهوری اسلامی، امیر آباد، جنب پمپ بنزین وحدت
کلینیک بندرعباس بندرعباس کلینیک عمومی هرمزگان، بندر عباس، روبروی ورزشگاه تختی ـ جنب اداره دارایی ا...
درمانگاه بعثت بندرعباس کلینیک عمومی هرمزگان، خیابان آیت اله غفاری شمالی، جنب بازار بزرگ قشم، روب...