کلینیک های الیگودرز

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز کلینیک عمومی خیابان شهید عسگری (پونه زار)