کلینیک های عجبشیر

نام مرکز شهر نوع آدرس
درمانگاه شبکه بهداشت عجب شیر عجبشیر کلینیک عمومی آذربایجان شرقی، عجب شیر، بلوار شهدا، روبروی سپاه
درمانگاه قایم عجب شیر عجبشیر کلینیک عمومی خیابان امام، فاز دوم شریعتی، طبقه زیرزمین مسجد جامع