کلینیک های اهر

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک شبکه بهداشت ورزقان اهر کلینیک عمومی ورزقان، خیابان امام، فلکه سنگون