درمانگاه شبانه روزی ولی امر

نام مرکز: درمانگاه شبانه روزی ولی امر
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: تبریز، میدان فهمیده - بعدازجایگاه CNG - خیابان فیروزه - درمانگاه شبانه روزی ولی امر
 تلفن تماس:
04136673693