درمانگاه شهریار هلال احمر

نام مرکز: درمانگاه شهریار هلال احمر
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: تبریز، خیابان امام خمینی - چهار راه آبرسان - ساختمان هلال احمر - درمانگاه شهریار هلال احمر
 تلفن تماس:
شرح فعالیت : بخشهای فعال : اورژانس ، تحت نظر خواهران ،تحت نظر برادران، شیمی درمانی شماره تلفن مستقیم : 19-3361416 شماره تلفن داخلی : 2616 مطب پزشکان ،2607 پذیرش،2610 تحت نظر خواهران،2602 تحت نظر برادران ،2603 شیمی درمانی زمان ارائه خدمات :شبانه روزی طرف قرارداد :کلیه بیمه ها و شرکتها ی دولتی و خصوصی